A+ R A-

Anunțuri

Document Data Titlu
13/11/2017Primăria Comunei Mărtinești anunță organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de execuţie, vacante de inspector , clasa I, grad profesional principal , post unic în cadrul Compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Martinesti , judeţul Hunedoara pentru data de 14.12.2017
25/10/2017Ministerul Apelor și Pădurilor , Garda Forestieră Timișoara : Notificare având ca obiect intenția de a asigura serviciile silvice(serviciul de pază) pentru suprafața de pădure de 594,18 ha aflată în proprietatea persoanelor fizice.
14/09/2017Primaria Comunei Mărtinești scoate la concus in baza H.G. 286/2011 un post contractual de inspector de specialitate gradul 2 nivel studii S . Dosarul de înscriere se depune de către candidat la secretarul comisiei de concurs până la data de 29.09.2017 ,
14/09/2017Primaria Comunei Mărtinești scoate la concus un post contractual vacant de muncitor calificat. Dosarul de înscriere se depune de către candidat la secretarul comisiei de concurs pănă la data de 29.09.2017 , orele 14,00
14/09/2017Primaria Comunei Martinesti scoate la concus un post vacant de inspector , clasa I, grad profesional principal , post unic în cadrul Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului. Data până la care se pot depune dosarele : 14.10.2017, ora 14,00
25/08/2017Primaria Comunei Martinesti scoate la concus un post contractual de muncitor calificat. Dosarul de inscriere se depune de catre candidat la secretarul comisiei de concurs pana la data de 06.09.2017 , orele 11,00
25/08/2017Primaria Comunei Martinesti scoate la concus un post contractual de inspector de specialitate gradul 2 nivel studii S . Dosarul de inscriere se depune de catre candidat la secretarul comisiei de concurs pana la data de 06.09.2017 , orele 11,00
29/09/2016Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
28/03/2016Primăria Comunei Mărtinești scoate la licitație un trup de pășune situat în extravilanul satului Dâncu Mare
02/03/2016 Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință și aprobarea prețurilor de referință pentru vânzarea masei lemnoase pe picior
26/02/2016Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral al Comunei Martinesti, judetul Hunedoara
20/01/2016Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Comunei Mărtinești pe anul 2016
20/01/2016Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016
20/01/2016Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achiziții publice al Comunei Mărtinești pe anul 2016
08/01/2016Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2016 prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat
27/10/2015Proiect de hotărâre privind aprobarea unui P.U.Z. și a Regulamentului local de urbanism Anexa și Amenajare incintă Cămin cultural Dâncu Mare
14/10/2015 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016
20/08/2015Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
01/06/2015Regulamentul serviciului de salubrizare pentru judetul Hunedoara
15/02/2012Consultare asupra propunerilor preliminare privind Planul urbanistic General