Bine ați venit în pagina COMUNEI MĂRTINEȘTI   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI MĂRTINEȘTI Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2022

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
11-07-202240HOTĂRÂREA Nr.40/2022 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din clasele de invatamant primar din cadrul Scolii Primare Martinesti, precum și a cuantumulului acestora, pe semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022Primar
30-06-202239HOTĂRÂREA Nr. 39 /2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mărtinești pentru o perioadă de trei luni, respectiv iulie 2022-septembrie 2022Primar
30-06-202238HOTARAREA NR.38/2022 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Martinesti al unui terenPrimar
31-05-202237HOTĂRÂREA NR.37/2022 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii pentru: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru” pe durată determinată și a documentelor suport, mandatarea reprezentantului U.A.T. Comuna Martinesti să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Documentației de atribuire și a documentelor suport, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „negociere competitivă” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3, mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. Martinesti, contractele pentru fiecare lot;Primar
31-05-202236HOTĂRÂREA nr.36/2022 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil - teren înscris în C.F. nr. 60336 Martinesti, proprietatea Comunei MartinestiPrimar
31-05-202235HOTĂRÂREA nr.35/2022 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil - teren înscris în C.F. nr. 60303 Martinesti, proprietatea Comunei MartinestiPrimar
20-05-202234HOTARAREA Nr.34 /2022 privind aprobarea cofînanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara"Primar
20-05-202233HOTARAREA Nr.33 /2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă de recoltat în anul 2022 de pe pășunea comunală proprietate a comunei Mărtinești, jud. Hunedoara, prețul de exploatare precum și modul de valorificare al acesteiaPrimar
20-05-202232HOTĂRÂREA NR.32/2022 privind modificarea si completarea Anexei la HCL nr.1/2022 privind modificareaPrimar
29-04-202231HOTARAREA NR.31/2022 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activității secretarului general al unității administrativ-teritoriale comuna Martinesti, pe anul 2022Primar
29-04-202230HOTĂRÂREA Nr. 30/2022 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a terenului intravilan, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 894 m2, înscris în CF nr. 60791 Martinesti, nr.cadastral 60791, situat în comuna Martinesti, sat Dancu Mare, nr.10Primar
29-04-202229HOTĂRÂREA Nr.29 /2022 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a terenului intravilan, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 999 m2, înscris în CF nr. 60790 Martinesti, nr.cadastral 60790, situat în comuna Martinesti, sat Dancu Mare, nr.10Primar
29-04-202228HOTĂRÂREA Nr.28/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Martinesti sa aprobe in cadrul Adunării Generale a Asociației modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor si a modului de facturare a cantitatilor transportate la CM1DPrimar
29-04-202227HOTARAREA NR.27/2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Martinesti aferent anului 2022, trimestrul I, cu anexa aferentaPrimar
29-04-202226HOTĂRÂREA Nr. 26/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mărtinești pe anul 2022Primar
29-04-202225HOTĂRÂREA Nr.25 /2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activitățiPrimar
29-04-202224HOTĂRÂREA Nr.24/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru efîcientizarea acestei activitățiPrimar
29-04-202223HOTĂRÂREA Nr.23/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023Primar
31-03-202222HOTARAREA NR.22/2022 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Martinesti al unor terenuriPrimar
31-03-202221HOTĂRÂREA Nr. 21/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Martinesti si a instituției publice BibliotecaPrimar
31-03-202220HOTĂRÂREA Nr.20/2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din clasele de invatamant primar din cadrul Scolii Primare Martinesti, precum și a cuantumulului acestora, pe semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022Primar
31-03-202219HOTĂRÂREA Nr. 19 /2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mărtinești pentru o perioadă de trei luni, respectiv aprilie 2022-iunie 2022Primar
31-03-202218HOTARAREA nr.18/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intitulat „Dezvoltarea infrastructurii de comunicații in banda larga de mare viteza in județul Hunedoara-construire pilon”, beneficiar SC INVOKER TRANS IT SRLPrimar
16-03-202217HOTĂRÂREA Nr. 17/2022 privind aprobarea predării bunurilor ce fac parte din investiția serviciilor publice de alimentare cu apa ale Comunei Martinesti, Județul Hunedoara către operatorul regional SC Activitatea Goscom SA OrastiePrimar
16-03-202216HOTĂRÂREA Nr.16/2022 privind introducerea în inventarul domeniului public al UAT Martinesti a bunurilor care fac parte din investiția serviciilor publice de alimentare cu apaPrimar
28-02-202215HOTARAREA Nr.15/2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă de recoltat în anul 2022 de pe pășunea comunală proprietate a comunei Mărtinești, jud. Hunedoara, prețul de exploatare precum și modul de valorificare al acesteiaPrimar
28-02-202214HOTĂRÂREA Nr.14/ 2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ primar de stat de pe raza comunei Mărtinești pentru anul școlar 2022-2023Primar
28-02-202213HOTARARE NR.13 / 2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publica a unui spațiu in suprafața de 50,16 mp situat in imobilul clădire Cămin Cultural Vechi, din localitatea Martinesti, nr.30A., comuna Martinesti, jud.Hunedoara si a terenului in suprafața de 30 mp, situat in fata imobilului clădire Cămin Cultural Vechi, imobile aflate în domeniul public al comunei Martinesti, in scopul desfășurării unei activități comercialePrimar
17-02-202212HOTARAREA NR.12/2022 privind declararea de interes public local si trecerea din domeniul privat al comunei Martinesti in domeniul public al comunei Martinesti, a unor terenuriPrimar
07-02-202211HOTARAREA Nr.11/ 2022 privind modificarea Anexelor nr.l, nr.2 si nr.3 la HCL nr.31/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general estimativ si a Cererii de finanțare prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny,, aferenti obiectivului de investitii ’’ Modernizarea străzilor din satul Jeledinti, comuna Martinesti, județul Hunedoara „Primar
07-02-202210HOTARAREA Nr.10 / 2022 privind modificarea Anexelor nr.l, nr.2 si nr.3 la HCL nr.32/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general estimativ si a Cererii de finanțare prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny,, aferenti obiectivului de investitii ” Modernizarea străzilor din satul Dancu Mare, comuna Martinesti, județul Hunedoara „Primar
02-02-20229HOTARAREA Nr. 9 / 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.29/2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ,a devizului general estimativ si a Cererii de finanțare prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny,, aferenti obiectivului de investitii "Extindere rețea cu apa în satul Dancu Mare si canalizare menajera in satele Comunei Martinesti, județul Hunedoara „, precum si modificarea Anexelor nr.2, nr.3 si nr.4 la aceasta hotararePrimar
27-01-20228HOTĂRÂREA Nr.8 /2022 privind aprobarea bugetului general pe anul 2022 si estimarea pentru anii 2023- 2025 al comunei MartinestiPrimar
27-01-20227HOTĂRÂREA Nr.7/2022 privind aprobarea implementării proiectului Dotarea „Compartimentului administrarea domeniului public si privat si gospodărire comunala,, al comunei Martinesti, județul HunedoaraPrimar
27-01-20226HOTĂRÂREA Nr. 6/2022 privind aprobarea Documentației tehnico-economica-Memoriu justificativ, pentru proiectul intitulat: Dotarea „Compartimentului administrarea domeniului public si privat si gospodărire comunala,, al comunei Martinesti, județul HunedoaraPrimar
27-01-20225HOTĂRÂREA nr. 5/2022 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil - teren înscris în C.F. nr. 60335 Martinesti, proprietatea Comunei MartinestiPrimar
27-01-20224HOTARARE NR. 4 / 2022 privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr. 43/2021 privind aprobarea nivelurilorPrimar
27-01-20223HOTĂRÂREA Nr.3/ 2022 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ primar de stat de pe raza comunei Mărtinești pentru anul școlar 2022-2023Primar
27-01-20222HOTĂRÂREA Nr.2/2022 privind aprobarea regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului local al comunei MartinestiPrimar
20-01-20221HOTĂRÂREA NR.1 /2022 privind modificarea anexei la HCL nr.44/2021 privind aprobarea formei inițiale a programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorității contractante Comuna MartinestiPrimar

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech